19 Nisan 2024 Cuma
 
 
Site İçi Arama  
 
 Mail List  
Gelişme ve gücellemelerden haberdar olmak istiyorsanız Mail Listimize Katılın!..
Katıl Çıkart

Dönem Sonu İşlemleri

Salih GÜNEŞ
Adından da anlaşılacağı üzere özel hükümlere göre tutulan defterlerdir.Hisse senedi defteri, tahvil, çek,senet defteri, 3568 sayılı yasaya göre meslek mensuplarının yazışmalarında kullandığı evrak kayıt defteri, protokol defterleri örnek verilebilir.

Salih GÜNEŞ

Denetçi Yrd. (SMMM Stajyeri)

s.gunes @firatymm.com

 

 

Dönem Sonu İşlemleri Ve Defter Tasdikleri

 

 

  Dönem sonu işlemleri faaliyet sonuçlarının tespiti, isletme sahip ve ortakları, isletme yöneticileri, isletmeyle ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlar ile devlet açısından önem taşımaktadır. İsletmelerin ömrünün belli faaliyet dönemlerine bölünmesi ve faaliyet sonuçlarının bu dönemler itibariyle tespit edilmesi, dönem sonu envanter ve değerleme işlemlerini zorunlu kılmaktadır.

 Aynı zamanda dönem sonunda defter tasdik işlemleri de yapılmaktadır. Aşağıda defter türleri ile ilgili detaylı açıklamaları yapmaya çalışacağım.

 

 

A-    Tutulması Zorunlu Defterler  (Onaya Tabi)

 

1;-     Yevmiye Defteri( birinci sınıf tacirlerin tutması zorunlu)

2;-     Defter-i Kebir( birinci sınıf tacirlerin tutması zorunlu)

3;-     Envanter Defteri( birinci sınıf tacirlerin tutması zorunlu)

4;-     İşletme Defteri( ikinci sınıf tacirlerin tutması zorunlu)

5;-     Serbest Meslek Kazanç Defteri(Serbest Meslek Erbablarının tutması zorunlu)

Ayrıca şirketler karar defteri de tutmak zorundadır.Bu defter her yıl değil de kuruluşta tasdik ettiriliyor, bitince tekrar tasdiki yenileniyor.

 

B-    Beyana Tabi Defterler

Bu defterler yükümlünün kendisinin seçip ticaret siciline beyan ettirmesiyle tutulan defterlerdir. Noterde onaylanmazlar.Örneğin Stok defteri .

 

C-    Özel Hükümlere Göre Tutulması Gereken Defterler

 

  Adından da anlaşılacağı üzere özel hükümlere göre tutulan defterlerdir.Hisse senedi defteri, tahvil, çek,senet defteri, 3568 sayılı yasaya göre meslek mensuplarının yazışmalarında kullandığı evrak kayıt defteri, protokol defterleri örnek verilebilir.

      Ayrıca Yılbaşından itibaren ocak ayı sonuna kadar yevmiye defterlerinin kapanış tasdikleri yapılması gerekir.Defterleri yıl içinde bitenler 10 gün içinde kapanış tasdiklerini yaptırmalıdır.

      Eski Defterlerini kullanmak isteyen yükümlüler ocak ayı içinde tasdik ettirmeyi unutmamalıdırlar.

            Envanter defteri ise izleyen yılın mart ayı sonuna kadar kapanış tasdiklerini yaptırmalıdırlar.

 

Dönem Sonu İşlemlerinde Ayrıca Önem Arzeden İşlemler

 

Dönem sonu muhasebe işlemlerinin tek düzen hesap planına göre kapanış kayıtlarını yapmak gerekir. Özellikle muhasebe bürolarında tutulan defter sahipleri yıl içindeki tüm gelir ve gider vb. evraklarını muhasebeye intikal ettirmeleri gerekir.Aksi halde gider reddi vergi ziyai cezası gibi bir çok kayıplarla karşılaşabilirler.

Yılsonu itibariyle 2009 hesap yılını ilgilendiren işlemler ‘dönemsellik’ kavramı gereği yıl içinde kayıtlara alınmalıdır.

Alacak ve borç senetleri için reeskont hesaplanması gerekir.

Yabancı para ile işlem varsa mutlaka değerleme yapılmalıdır.

Vadeli olan çekler ‘özün önceliği’ kavramı gereği alacak senetleri hesabına alınmalıdır.

 

Özetle işletmelerin bir yıllık kar veya zararı ,bunun üzerinden ödenmesi gereken vergiler ve bir yıl boyunca kullanılacak defterlerin tasdiki de dönem sonunda yapılacak işlemlerle belirleneceğinden mükelleflerin ve meslek mensuplarının bu konuya ayrı bir önem vermeleri gerekmektedir.

 

 

Bu Haber 210621 Defa Okunmuştur...
Bu Yazı İçin Yapılan Yorumlar
Basit Gibi Görünsede,bazen unutulan önemli bilgileri bize hatırlattığınız için teşekkürler Salih Bey. Umarım yazılarınızın devamı gelir. Dönem sonu işlemlerinde sizinde değindiğiniz gibi gider ve belgelerin zamanında kayıtlara intikal ettirilmemesi olayı, şuan mesleğimizin en önemli sorunları içinde başını çekmektedir. Çünkü en basit tabirle ay sonuna çekilen B formlarının bildirilme süresi, kayıtlara geç intikal eden gelir ve giderler yüzünden iş sahiplerini yüksek cezalara muhatap bırakma bilmektedir. Şirket bünyesinde hesapları tutulan defterler için bu risk minumumdur. Çünkü bağımlı meslek mensubu şirkette olan giderler,alımlar ve satışlarla doğrudan ilgili olduğu için evrak takibini yapabilir. Gelgelelim Muhasebe bürolarına evraklar bir ay sonra bürolara gelir, bürodaki meslek mensubu gelen evrağa göre şirketin durumunu ortaya çıkarır. Dolayısıyla şirkete ay içinde gelen bir malın veya bir giderin faturası gönderilmesi unutulabilir ve kayıtlara alınmayabilir. Bu durumu anlamanız eğer bir sonraki ayın 10'nu geçerse yandınız. 500 Tl ceza eğer 15'günü geçerse 1000 Tl ceza geçmiş olsun. Bu uygulamalar güzel, yapılması tabiki kayıtdışını engeller ama birde madolyonun diğer yüzü var, Şuan türkiyede ortalama 2 milyon 400 yüzbin KDV mükellefi var 638 bin 200 civarında Kurumlar Vergisi Mükellefi var ama türkiye genelinde SM+SMMM toplamı 75.000 civarı. ve bunların yarısı mesleği fiilen icra etmiyorlar. Evet her kdv mükellefine her Smmm ye 66 tane mükellef düşüyor yani türkiyede bir süre(uzun bir süre) daha her şirketin bağımlı bir meslek mensubu ile çalışması zor görünüyor. Ayak Yorgana göre uzatılmalı, birşeyi istemek kolaydır.Ama birde kaynaklara bakmak lazım...
SALİH BEY, BU TÜR YAZILARINIZIN DEVAMINI BEKLERİZ. GÜZEL BİR BİLGİLENDİRME YAZISI OLMUŞ. İYİ ÇALIŞMALAR....
TÜM YORUMLAR
Topam 2 Yorum Yapılmıştır...

 

 

BU YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
BEDELLİ
Dönem Sonu İşlemleri
KESİN MİZAN VE BİLDİRİMİ
İstihdam ve Teşvik
Yıllık İzin Uygulamaları
Tel : 0 342 220 49 00 ( 3 hat ) Fax : 0 342 220 50 71
Degirmiçem Mahallesi 14 Nolu Sokak No : 8 Kat : 4 / 12 27090 GAZIANTEP e-mail : info@firatymm.com
 
Bu Site Cemrenet İnternet Hizmetleri Tarafından Yapılmıştir.